wrapper

Izaberi jezik:

1- Gasi srdžbu Uzvišenog Allaha,

2- Gasi (briše) grijehe, kao što vodi gasi vatru,

3- Štiti od vatre,

4- Davaoc sadake će biti u hladu svoje sadake na Danu polaganja računa,

5- Liječi tjelesne bolesti,

6- Liječi srčane bolesti,

7- Sprječava neke vrste nevolja (belaja),

8- Rob ne može postići istinsko dobročinstvo osim putem sadake,

9- Za davaoca sadake meleki svaki dan mole,

10- Davaocu sadake Allah daruje bereket u cjelokupnom imetku.

Media

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.