wrapper

Sprache auswählen:

Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada nastupi prva noć ramazana, šejtani i nepokorni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema i pootvaraju se sve džennetske kapije. Svake noći ramazana doziva neki od Allahovih glasnika: 'O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, okani se i prestani!' Svake noći Allah, dželle še'nuh, iskupljuje (oslobađa) neke od Svojih robova od džehennemske vatre.“ (Tirmizi, Ibn Madže i dr., a šejh Albani ga je ocijenio ispravnim)

 

Media

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok