wrapper

Hutbe

Stvari koje vjernicima donose bereket (3. dio)

13- Bogobojaznost i čvrst iman, 14- Rano ustajanje, 15- Lejletu-l-Kadr, 16- Ramazanski i Kurbanski bajram, 17- Planiranje obaveza i postupaka.

Stvari koje vjernicima donose bereket (2. dio)

7- Maslinovo drvo, lišće, grančice i ulje, 8- Učenje 'bismille', 9- Zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima, 10- Dobročinstvo i održavanje rodbinskih veza,11- Halal ishrana, 12- Udjeljivanje sadake.

Stvari koje vjernicima donose bereket (1. dio)

1- Plemeniti Kur'an, 2- Naređivanje ukućanima klanjanje namaza, 3- Ženidba, 4- Okupljanje na neko jelo/zakusku, 5- Ustajanje na sehur, 6- Voda ZemZem.

Ispravno shvatanje bereketa (2. dio) | Sulejman ef. Čolaković, prof.

Bereket nam treba u: 1- našim životima 2- vremenu 3- opskrbi 4- znanju 5- stanu/kući itd.

Ispravno shvatanje bereketa

- Šta je to bereket? - Značenje bereketa?- Bereket je jedan od glavnih faktora sreće. - Kada trebamo bereket?

Allah je čist i ne prima osim čisto (2. dio)

6- Jedna od najuzvišenijih vrsta ibadeta je dova, 7- Poželjno je da se onaj ko uči dovu okiti lijepim adabima,8- Tevessul/posredstvo u našoj konekciji sa Allahom u dovi.

Allah je čist i ne prima osim čisto (komentar hadisa)

Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"O ljudi! Zaista je Allah čist i ne prima osim čisto/dobro! I, zaista, Allah je naredio vjernicima ono…

Štete i gubici nastali od haram zarade (2. dio)

3- Neprimanje dove4- Neprimanje dobrog djela

Allahova moć kroz prizmu proljeća | Hutba reisu-l-uleme dr. Husein-ef. Kavazovića

U 99. ajetu sure El-En'am Milostivi obznanjuje: "I On je Onaj koji je spustio vodu s neba. Pa smo Mi njome dali da raste svaka biljka i iz njih izveli zelenilo iz koga…

Štete i gubici nastali od haram zarade

Koja je to haram zarada? Šta je ključ trezora sa blagom, a šta su zubci na tom ključu? Odgovore na ova kao i neka druga pitanja saznajte iz hutbe.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok