wrapper

Sprache auswählen:

Hutbe

Kakva god da vas nedaća zadesi to je zbog GRIJEHA koje ste počinili

Uzvišeni Allah, subhanehu ve te`ala, kaže: "I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi!" (El-Enfal, 25. - prijevod značenja)

Riječ istine te neće približiti smrtnom času niti umanjiti nafaku...

Od Ebu Se`ida El-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"Neka nijednu osobu strah od ljudi ne spriječi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen…

Onaj ko prešuti istinu je poput nijemog šejtana

Imam Nevevi, rahimehullah, bilježi od Ebu-l-Kasim El-Kušejrija da je rekao: Čuo sam Ebu 'Alijja Ed-Dekkaka En-Nejsaburija da je rekao: "Ko prešuti istinu on je nijemi šejtan." (Fetve Ibn Tejmijje, 28/17; Šerhu Sahihi Muslim…

ŠTA JE TO SA NAMA?! UČIMO DOVE, ALI NAM SE NE USLIŠAVA...

PREPREKE za primanje dove:1) Da dova bude slaba2) Da bude slab onaj ko dovu upućuje3) Da onaj ko dovu upućuje čini stvari koje je Allah zabranio 4) Jedenje haram imetka5) Upotreba "inšallah" u…

Oni koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla će šta žele postići

"Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete..." (Alu `Imran, 110. ajet / prijevod značenja)

Povodom smrti šejha Šu`ajba Arnauta, rahimehullahu te'ala

Abdullah b. 'Amr b. El-' As, radijallahu anhuma, prenosi da je čuo Allahovog poslanika, alejhis-selam, da je rekao:"Doista, Allah neće uzeti znanje od ljudi tako što će ga iščupati i istrgnuti od njih,…

Zar su mislili ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu "Mi vjerujemo!"

Huzejfe, radijallahu anhu, reče Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Šta ako muslimani tada ne budu imali džemata niti imama?" Odgovori mu (Poslanik, alejhi-s-selam): "Odvoji se od svih postojećih frakcija tada, pa makar…

Ibadet u vremenu fitni je kao hidžra učinjena Poslaniku, alejhis-selam

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:"Požurite s djelima prije smutnji koje će biti kao dio mračne noći. U njima će čovjek osvanjivati kao…

Bili smo najponiženiji narod, pa nas je Uzvišeni Allah uzdigao islamom

Omer Ibnu-l-Hattab, radijallahu anhu, je rekao:"Bili smo najponiženiji narod, pa nas je Uzvišeni Allah uzdigao islamom.Kad god budemo tražili ponos i snagu mimo islama, Allah će nas opet poniziti."

ARŠU-R-RAHMAN - činjenice od kojih srce vjernika zatreperi

Prenosi se od IBN MES'UDA, radijallahu anhu, da je rekao:"Između dunjalučkog neba i i nebesa iza njega je razdaljina od 500 GODINA, a razdaljina između svakog neba je razdaljina također 500 GODINA.Između sedmog…
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok