wrapper

Sprache auswählen:

Hutbe

FADILETI / Vrijednosti Šama za muslimane

1- Allah, dželle še`nuhu, je blagoslovio Šam, 2- Najbolji ratnici su u Šamu, 3- Šam je zemlja znanja i vjere, 4- Šam je zemlja okupljanja na Sudnjem danu, 5- Hidžra u Šam je…

Svaki insan je na gubitku osim onog koji uspostavi i realizira ove 4 platforme

Imam Ibnu-l-Kajjim, Allah mu se smilovao, je rekao: "Četiri su platforme pomoću kojih svaka osoba može da dostigne vrhunac svoje zrelosti i savršenstva:1- Spoznaja istine/znanja2- Rad po istini/znanju3- Podučavanje onih koji nisu spoznali…

Kakva god da vas nedaća zadesi to je zbog GRIJEHA koje ste počinili

Uzvišeni Allah, subhanehu ve te`ala, kaže: "I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi!" (El-Enfal, 25. - prijevod značenja)

Riječ istine te neće približiti smrtnom času niti umanjiti nafaku...

Od Ebu Se`ida El-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"Neka nijednu osobu strah od ljudi ne spriječi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen…

Onaj ko prešuti istinu je poput nijemog šejtana

Imam Nevevi, rahimehullah, bilježi od Ebu-l-Kasim El-Kušejrija da je rekao: Čuo sam Ebu 'Alijja Ed-Dekkaka En-Nejsaburija da je rekao: "Ko prešuti istinu on je nijemi šejtan." (Fetve Ibn Tejmijje, 28/17; Šerhu Sahihi Muslim…

ŠTA JE TO SA NAMA?! UČIMO DOVE, ALI NAM SE NE USLIŠAVA...

PREPREKE za primanje dove:1) Da dova bude slaba2) Da bude slab onaj ko dovu upućuje3) Da onaj ko dovu upućuje čini stvari koje je Allah zabranio 4) Jedenje haram imetka5) Upotreba "inšallah" u…

Oni koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla će šta žele postići

"Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete..." (Alu `Imran, 110. ajet / prijevod značenja)

Povodom smrti šejha Šu`ajba Arnauta, rahimehullahu te'ala

Abdullah b. 'Amr b. El-' As, radijallahu anhuma, prenosi da je čuo Allahovog poslanika, alejhis-selam, da je rekao:"Doista, Allah neće uzeti znanje od ljudi tako što će ga iščupati i istrgnuti od njih,…
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok