wrapper

Aktuelna dešavanja

Ti obaviš:

- Za 5 do 10 minuta = 1 dnevni namaz

- U 1 danu = 5 namaza

- U 1 mjesecu (u prosjeku 30/31 dan) = 150 / 155 namaza

- U 1 običnoj godini = 365 dana dok u prijestupnoj 366 dana = 1825/1830 namaza

- U 10 godina (x 365) = 18.250 namaza

- U 50 godina (x 365) = 91.250 namaza

- U 60 godina (x 365) = 109.500 namaza

Media

-