wrapper

Aktuelna dešavanja

„Samo Allahovom milošcu ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odluciš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.“ (Alu 'Imran, 159. - prijevod znacenja)

Media

-