wrapper

Aktuelna dešavanja

„Allah će pitati svakog pastira za njegovo stado, da li ga je sačuvao ili upropastio, a jedan od onih koje će biti pitani za svoje stado je GAZDA PORODICE.“

/En-Nesai u "Es-Sunenul-kubra" i Ibn Hibba u "Sahihu", dok šejh Albani kaže da je sahih u "Es-Silsiletus-sahiha"/

Media

-