wrapper

Aktuelna dešavanja

1- Nikoga u Džennet neće uvesti njegova djela, već samo Allahova milost.

2- Allah ima 100 milosti. 99 svojih milosti je odgodio za Sudnji dan.

3- Uzvišeni Allah je milostiviji prema nama od naših majki.

Media

-