wrapper

Aktuelna dešavanja

6- Jedna od najuzvišenijih vrsta ibadeta je dova,

7- Poželjno je da se onaj ko uči dovu okiti lijepim adabima,

8- Tevessul/posredstvo u našoj konekciji sa Allahom u dovi.

Media

-