wrapper

Aktuelna dešavanja

Hutbe

ARŠU-R-RAHMAN - činjenice od kojih srce vjernika zatreperi

Prenosi se od IBN MES'UDA, radijallahu anhu, da je rekao:"Između dunjalučkog neba i i nebesa iza njega je razdaljina od 500 GODINA, a razdaljina između svakog neba je razdaljina također 500 GODINA.Između sedmog…

Vjernici na koje meleki donose salavate (2. dio)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"Hoćete li da vas uputim na nešto čime Allah briše grijehe i podiže deredže/stepene? Rekoše: Hoćemo, o Allahov…

Vjernici na koje meleki donose salavate (1. dio)

"On vas blagosilja, a i Meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo - On je prema vjernicima samilostan." (Prijevod značenja 43. ajeta sure El-Ahzab/Saveznici)

Primjer pravednog predsjednika

Poslanik s.a.v.s. nas uci da ce pravedni vladar biti jedan od sedmorice koji ce biti kod Allaha kada drugog hlada ne bude bilo. Ovim nas hadisom Poslanik s.a.v.s. uci koliko je vazno biti…

Upoznaj svoga Gospodara

Upoznajte svoga Gospodara kroz hutbu kurra hafiza Admira Husića.

-