wrapper

Aktuelna dešavanja

Aktivnosti

Posljedice grijeha (4. dio)

9- Grijesi izazivaju prokletstvo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem 10- Grijesi izazivaju Allahovo, subhanehu ve te'ala, prokletstvo 11- Gubitak dove Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i meleka

Promocija knjige Halal olsun - mr. Bilala ef. Hodžića

U subotu, 4. februara 2017. godine, gost predavač u našem džematu je bio mr. Bilal ef. Hodžić, koji je dugo godina radio kao imam u IKC Ulm, a koji je odveć ranije poznat…

Džemat IKRE se brine o izbjeglicama

„Džemati se brinu o izbjeglicama“ je jedan prosperativan projekat na nivou Njemačke države. U projektu su uključena sva krovna muslimanska udruženja na nivou Njemačke. Cilj je osposobiti 750 povjerenika koji će se baviti…

Posljedice grijeha (3. dio)

4- Stvarna i istinska tama koju osjeća u srcu kao što osjeća tamu guste noći, 5- Prijezir od strane vjernika, 6- Niskost u očima Njegova Gospodara, 7- Otuđenost koja se javlja između grješnika…

Posjeta

Džemat Ikre organizuje posjetu Islamskom centru Graz koji je trenutno u izgradnji. Svi zainteresovani nam se mogu pridružiti. Molimo Allaha da pomogne svaki plemeniti projekat..

Promocija knjige "Halal olsun"

Pridružite nam se i okoristite se.

Posljedice grijeha (2. dio)

1- Lišenost i uskraćenost sticanja korisnog znanja2- Lišenost i uskraćenost pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala3- Nestanak i prekid blagostanja

Posljedice grijeha (uvod)

"Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili." (Er-Rum, 41. -…

Poruka svakom nevoljniku

Džabir, Allah mu se smilovao, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"Voljeli bi, oni koji su zdravi, kada Allah na Sudnjem danu dâ nagradu onima koji su imali iskušenja, da…

Kako razlikovati iskušenje od kazne? (2. dio)

Prenosi se od Mus'ab b. Sa'd b. Malika da je rekao: Rekao sam:"O božiji Poslaniče, ko će biti najviše iskušavan?" Reče: "Poslanici, zatim oni najsličniji njima, zatim najsličniji njima. Čovjek se iskušava prema…